Đàn guitar takamine là dòng đàn của thương hiệu Nhật Bản – Xem giá bán đàn takamine và cùng đánh giá chất lượng dòng đàn guitar này
Takamine P7DC

Giá: 60.420.000 VNĐ

Đặt mua
Takamine P5NC

Giá: 34.890.000 VNĐ

Đặt mua
Takamine P4DC

Giá: 29.300.000 VNĐ

Đặt mua
Takamine P3NC

Giá: 25.490.000 VNĐ

Đặt mua
Takamine P3DC

Giá: 25.490.000 VNĐ

Đặt mua
Takamine P2DC

Giá: 24.670.000 VNĐ

Đặt mua
Takamine P1NC

Giá: 23.620.000 VNĐ

Đặt mua
Takamine P1DC

Giá: 23.620.000 VNĐ

Đặt mua
Takamine GD51CE

Giá: 9.160.000 VNĐ

Đặt mua
Takamine D2D BLK

Giá: 4.400.000 VNĐ

Đặt mua