Đàn guitar taylor là một thương hiệu guitar nổi tiếng của Mỹ, cùng xem giá bán và đánh giá, review về các thông số kĩ thuật đàn guitar taylor nhé
Taylor 514CE

Giá: 80.750.000 VNĐ

Đặt mua
Taylor 414ce

Giá: 69.720.000 VNĐ

Đặt mua
Taylor 312CE

Giá: 57.650.000 VNĐ

Đặt mua
Taylor 310CE

Giá: 57.650.000 VNĐ

Đặt mua
Taylor 314CE

Giá: 57.650.000 VNĐ

Đặt mua
Taylor 214CE

Giá: 30.140.000 VNĐ

Đặt mua
Taylor 114E

Giá: 19.850.000 VNĐ

Đặt mua
Taylor 114CE

Giá: 22.300.000 VNĐ

Đặt mua
Taylor 110e

Giá: 19.850.000 VNĐ

Đặt mua
Taylor 110CE

Giá: 22.300.000 VNĐ

Đặt mua
Taylor GS-Mini

Giá: 13.970.000 VNĐ

Đặt mua
Taylor Academy 12

Giá: 14.200.000 VNĐ

Đặt mua